Program "Koduj z Klasą"
realizowany jest przez:

A A A

KODUJ Z KLASĄ!

W Koduj z Klasą pokazujemy, że programowanie naprawdę nie jest trudne. Nauka programowania pomaga rozwijać kreatywne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, formułowania i rozwiązywania problemów. Pokazuje, że przy pomocy komputera można się nie tylko bawić - ale także tworzyć. 

W programie wspieramy w prowadzeniu zajęć z kodowania dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, udostępniamy materiały i organizujemy szkolenia z różnych języków programowania. Zapraszamy!

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.