Edycje

Program Koduj z Klasą prowadzony jest nieprzerwanie od 2014 roku. W jego ramach przygotowujemy nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia do wprowadzania na zajęcia z uczniami podstaw programowania - zarówno z wykorzystaniem komputera jak i bez. Do tej pory przeszkoliliśmy łącznie blisko 700 nauczycieli (ok 430 ze szkół podstawowych, 60 z gimnazjów i 180 ze szkół ponadgimnazjalnych). Przygotowaliśmy ponad 70 materiałów edukacyjnych (scenariuszy lekcji, poradników, pomysłów na zajęcia) dostępnych na wolnych licencjach. Nasze szkolenia prowadzi obecnie blisko 30 trenerów przeszkolonych przez nas.

 

IV EDYCJA

W ramach IV edycji "Koduj z Klasą" wybrana grupa 18 nauczycieli z 10 szkół zrealizuje z uczniami zaawansowane projekty z wykrozystaniem języka Python. Uczniowie będą tworzyli programy i aplikacje, które będą miały zastosowanie w ich codziennym życiu.  Projekt realizowany jest od października 2016 do czerwca 2017. Zgłoszenia do programu przyjmyjemy od 1 listopada.

Grupy projektowe będą objęte intensywnym wsparciem mentorów i trenerów - poza wstępnym, dwudniowym szkoleniem dla nauczycieli, w trakcie trwania projektu każda z grup projektowych (uczniowie i ich opiekunowie/nauczyciele) spotka się kilkukrotnie z trenerem-specjalistą - przewidujemy jedne warsztaty stacjonarne w szkole oraz co najmniej dwa webinaria.

IV edycja Koduj z Klasą finansowania jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. 

 

III EDYCJA

Trzecia edycja Koduj z Klasą trwa od września do grudnia 2016 roku i skierowana jest wyłącznie do nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz wszystkich uczniów wspomnianych szkół. W szczególności zapraszamy uczestników ze szkół technicznych i zawodowych. Skupiamy się na integracji języka Python ze środowiskiem Minecraft przy użyciu mikrokomputerów Raspberry Pi. Przykłady podstawowych pythonowych skryptów, które możemy uruchamiać w Minecrafcie znajdą Państwo tutaj. Do udziału zapraszamy nie tylko informatyków, ale wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby podjąć takie wyzwanie i przekazać zdobytą wiedzę swoim podopiecznym.

Wszystkim zakwalifikowanym do programu nauczycielom zapewniamy kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

  • trzy ośmiogodzinne bezpłatne szkolenia z programowania w języku Python i zastosowaniu Minecrafta w edukacji. 
  • mikrokomputer Raspberry Pi, który zostanie przekazany każdemu uczestnikowi programu na zasadzie darowizny (jedna szkoła - jedno Rasbperry Pi) wraz z niezbędnymi peryferiami (obudowa, zasilacz, karta pamięci z systemem).
  • pakiet gotowych scenariuszy zajęć
  • wsparcie metodyczne i merytoryczne przez cały czas trwania programu. Zapewniamy możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Zespołem oraz ekspertami, którzy będą również czuwali nad forum programu (discourse.kodujzklasa.pl).

Od uczestników 3 edycji programu wymagamy podstawowej znajomości języka Python (na poziomie przekazywanym na wcześniejszych szkoleniach z tego języka w programie Koduj z Klasą). Przeszkoleni nauczyciele mają za zadanie przeprowadzenie cyklu zajęć z programowania (min. 4 godziny lekcyjne) według wytycznych zawartych w przygotowanych dla nich scenariuszach zajęć. Spotkania z uczniami powinny odbywać się w grupach liczących min. 6 osób - szczegóły pozostawiamy do decyzji szkół i nauczycieli. Zachęcamy, aby nie były to tylko zajęcia dodatkowe - warto wdrażać elementy programowania w tryb nauczania przedmiotów obowiązkowych. Jednocześnie rekomendujemy, aby każdy ze zgłoszonych nauczycieli (optymalne rozwiązanie to dwóch pedagogów z jednej szkoły) zrealizował cykl zajęć z uczniami.

 

II EDYCJA

W drugiej edycji programu, w roku szkolnym 2015/2016 przeszkoliliśmy 560 nauczycieli - 420 nowych nauczycieli oraz 140, którzy uczestniczyli także w pierwszej edycji. W zajeciach w szkołach wzięło udział ponad 6000 uczniów. Nasza oferta została dodatkowo uzupełniona o materiały dla starszych klas szkół podstawowych oraz dla gimnazjów i objęła wszystkie poziomy edukacyjne. 

Nauczyciele uczestniczyli w dwudniowych szkoleniach z języków Scratch lub Python, otrzymywali dodatkowe materiały i bieżące wsparcie online ekspertów i trenerów. Z uczniami prowadzili cykle zajęć na podstawie otrzymanych i przećwiczonych podczas szkolenia scenariuszy.

 

I EDYCJA

W roku szkolnym 2014/2015 program skierowany był do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, ze szzczególnym uwzględnieniem szkół zawodowych. W naszych w szkoleniach - z języka Scratch i Python - wzięło łącznie udział 251 nauczycieli ze 177 szkół. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia dla prawie 3000 uczniów. Powstały także samouczki i scenariusze z języków Java i Kodu. 

Każdemu nauczycielowi uczestniczącemu w programie zapewniliśmy 14-godzinne szkolenie z języka Scratch lub Python, dodatkowe materiały i bieżące wsparcie online ekspertów i trenerów, a także dostęp do forum. Od uczestników wymagaliśmy przeprowadzenia cylku zajęć z uczniami, na podstawie scenariuszy, które nauczyciele poznali podczas szkoleń.