Współpracują z nami

Wsparcie techniczne:

JetBrains wspiera projekt Koduj z Klasą udostępniając trenerom zintegrowane środowisko programistyczne PyCharm dla języka Python.

JetBrains supports "Code with Class" project by providing Python IDE - PyCharm to project's trainers.

 

 

Wsparcie logistyczne:

Koduj z Klasą jest programem o zasięgu ogólnopolskim. Szkolenia dla nauczycieli realizujemy w całym kraju, a lokalnie wspierają nas w tym:

 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                                                     

 

 

Centrum Społeczne PACA 40 w Warszawie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Krakowie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu

Gliwicki Ośrodek Metodyczny