Ruszyła kolejna edycja Koduj z Klasą

Do trzeciej edycji Koduj z Klasą zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy znają podstawy języka Python. Edycja potrwa od września do grudnia 2016 roku.

DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA?

Do udziału w III edycji zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w szczególności technicznych i zawodowych) oraz wszystkich uczniów wspomnianych szkół. W trakcie pracy skupimy się na integracji języka Python ze środowiskiem Minecraft przy użyciu mikrokomputerów Raspberry Pi. Przykłady podstawowych pythonowych skryptów, które możemy uruchamiać w Minecrafcie znajdą Państwo tutaj.

Chcemy, by program spotkał się z zainteresowaniem szerokiego grona pedagogicznego, więc więc poza nauczycielami informatyki do udziału zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby podjąć wyzwanie i przekazać zdobytą wiedzę swoim podopiecznym.

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROGRAMU?

Wszystkim zakwalifikowanym do programu nauczycielom zapewniamy kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

  • trzy ośmiogodzinne bezpłatne szkolenia z programowania w języku Python i zastosowaniu Minecrafta w edukacji. Szkolenia będą odbywały się od września do grudnia 2016 r. na terenie całej Polski. By zminimalizować trudności związane z udziałem, spotkania będą organizowane w soboty. Szczegółowy harmonogram podamy Państwu do końca sierpnia 2016 r. Uczestnikom szkoleń zapewniamy wsparcie doświadczonej kadry trenerskiej, sprzęt szkoleniowy oraz poczęstunek. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenia.
  • mikrokomputer Raspberry Pi, który zostanie przekazany każdemu uczestnikowi programu na zasadzie darowizny (jedna szkoła - jedno Rasbperry Pi) wraz z niezbędnymi peryferiami (obudowa, zasilacz, karta pamięci z systemem).
  • pakiet gotowych scenariuszy zajęć
  • wsparcie metodyczne i merytoryczne przez cały czas trwania programu. Zapewniamy możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Zespołem oraz ekspertami, którzy będą również czuwali nad forum programu (discourse.kodujzklasa.pl), gdzie uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania.

CZEGO OCZEKUJEMY OD UCZESTNIKÓW?

Ze względu na charakter prowadzonych zajęć wymagamy podstawowej znajomości języka Python (na poziomie przekazywanym na wcześniejszych szkoleniach z tego języka w programie Koduj z Klasą). Jeśli nie mieli Państwo okazji w nich uczestniczyć, to gorąco zachęcamy do samodzielnej nauki przy użyciu materiałów dostępnych na stronie http://python101.readthedocs.io/.

Przeszkoleni nauczyciele będą mieli za zadanie przeprowadzenie cyklu zajęć z programowania (min. 4 godziny lekcyjne) według wytycznych zawartych w przygotowanych dla nich scenariuszach zajęć. Spotkania z uczniami powinny odbywać się w grupach liczących min. 6 osób - szczegóły pozostawiamy do decyzji szkół i nauczycieli. Zachęcamy, aby nie były to tylko zajęcia dodatkowe - warto wdrażać elementy programowania w tryb nauczania przedmiotów obowiązkowych. Jednocześnie rekomendujemy, aby każdy ze zgłoszonych nauczycieli (optymalne rozwiązanie to dwóch pedagogów z jednej szkoły) zrealizował cykl zajęć z uczniami. 

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Wystarczy wejść w zakładkę "ZGŁOŚ SIĘ" i wypełnić formularz. 

Typ Artykułu: